חמדת גולדברג

חמדת גולדברג היא טבחית וסטודנטית לתואר שני לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. עיסוקה המחקרי נוגע לסוגיות של זהות לאומית ואוכל, ותרבויות אוכל מקומיות