לחם אתיופי

דאבו - לחם אתיופי. איור: נדב יהל
המגזין
ענבל גפני
3 באוגוסט 2022
ברקטה, לחם שבת אתיופי. איור: נדב יהל
המגזין
ענבל גפני
3 באוגוסט 2022