רוסיה

רוסיה

עד 1772 ברוסיה בכלל לא התגוררו יהודים, בעיקר משום שהכנסייה הפרבוסלבית (שהייתה בעצם הממסד הדתי הברוסיה באותה עת), התנגדה ליישוב היהודים שנתפסו כאחראים לצליבתו של ישו. בין 1772 ל־1795, האימפריה הרוסית השתלטה וסיפחה חלקים גדולים מפולין בה חיו מאות אלפי יהודים שכעת הפכו לנתינים רוסיים מבלי שעקרו ממקומם. הצארית יקטרינה השנייה החליטה כי הזכויות שהיו להם תחת השלטון הפולני יישמרו והיהודים נהנו מסובלנות דתית ומחופש תנועה יחסי בתוך "תחום המושב" – אזור במערבה של האימפריה הרוסית, שרק בו הותר ליהודים להתגורר. תחום המושב היה זרוע בעיירות יהודיות קטנות "שטייטעל" ובהן התפתחה תרבות קולינרית ייחודית שהושפעה רבות מהעמים הסלאביים השכנים. במאות הבאות ידעו היהודים תהפוכות רבות, תחום עיסוקם הוגבל ורבים מהם הפכו ליצרני אלכוהול או בעלי טברנות, מגדלי בקר או אריסים שעסקו בעבודת חקלאות באחוזות של אצילים מקומיים.